Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Cattach Jr. VOF / Slow Travel Antwerp

Nieuwdreef 109 bus 19 / 2170 Merksem

+32 498 337 837

tach@cattach.be

BTW BE 0544.836.627

IBAN: BE72 7310 3667 0116
BIC: KRED BEBB

Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke reservatie die geplaatst wordt. Bij het betalen van het voorschot of factuur aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Cattach Jr. VOF aanvaard zijn.

Cattach Jr. VOF en haar gidsen zijn niet aansprakelijk voor ongevallen van deelnemers.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Het voorschot geldt als reservatie voor de gewenste datum van de rondleiding.

Prijzen zijn exclusief consumpties, tenzij anders vermeld.

Annulatie

Bij annulatie door de klant geldt:

  • Tot 1 maand voor de afgesproken datum krijgt u het volledige bedrag terug betaald.
  • Tot 14 dagen voor de afgesproken datum krijgt u 50% van het volledige bedrag terug betaald.
  • Minder dan 14 dagen voor afgesproken datum is terugbetaling niet meer mogelijk.

Wanneer Cattach Jr. VOF genoodzaakt is om de rondleiding te annuleren, wordt een andere dag voorgesteld. Indien het voor u niet mogelijk is om op deze dag aanwezig te zijn, krijgt u het volledig betaalde bedrag terug. U kan geen aanspraak maken op enige andere schadevergoeding.